Què és l'EUC Dades

Actualment, a l’EUC Dades, el portal Dades del sistema universitari català, hi trobaràs informes de resultats de la 6a edició de l’enquesta d’inserció laboral a les persones titulades de les universitats catalanes.

Hi ha un informe per a cada titulació, organitzats per àmbit de coneixement.

L’estudi d’inserció laboral, coordinat per AQU Catalunya, està impulsat per les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, per les universitats privades i pels seus centres adscrits, amb l’objectiu d’obtenir dades i referents comparables sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats.

L’enquesta pregunta per aspectes com ara:

l’ocupació (ocupació/atur, temps per trobar la primera feina, vies per a la inserció laboral, àmbit laboral, branques d’activitat, etc.),
la qualitat de l’ocupació (si es treballa del que es va estudiar, funcions que s’exerceixen, factors de contractació, estabilitat contractual, guanys anuals, satisfacció amb la feina, etc.) i
la satisfacció respecte dels estudis realitzats (competències adquirides, utilitat en el lloc de treball, intenció de repetir carrera, mobilitat, etc.).
Amb les sis edicions dutes a terme de l’estudi, s’han generat més de 100.000 registres, xifra que significa que Catalunya disposa d’una de les bases de dades més extensa, completa i representativa d’Europa.