AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Estudis Francesos de la UAB

Facultat de Filosofia i Lletres

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 108
Crèdits optatius 66
Crèdits treball fi de grau (TFG) 6
Branca
Arts i Humanitats
Idiomes
Francès
Castellà
Català
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Semestral
Interuniversitari
Participants
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
B
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
B
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
B
Els resultats de l’estudi.
B
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Nota de tall al juny

 • Estudis francesos
 • Grau Obert en llengües, Programa de (agrupació)

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 13
Entre 30 i 40 crèdits ordinaris matriculats 1

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Català 12
Estranger 2
Total 14

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes matriculats per via d’accés (en %)

 • Batx. / COU amb PAU
 • Diplomat, llicenciat
 • FP2, CFGS
 • Univ. Batx. / COU
 • Univ. FP2 / CFGS
 • Més grans de 25 anys
 • Altres accessos

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Alumnes de mobilitat internacional per país de destinació

 • BÈLGICA
 • FRANÇA

Inserció laboral

Taxa d’ocupació dels graduats (en %)

 • Inactiu
 • Ocupat
 • Aturat

Graduats que tornarien a fer la mateixa carrera (en %)

 • No

Graduats amb una feina relacionada amb el que han estudiat (en %)

 • Funcions específiques de la titulació
 • Funcions universitàries
 • Funcions no universitàries

Salari mensual brut dels graduats (en %)

 • Dosmileurista
 • Més de dosmileurista
 • Mileurista

Temps a accedir a la primera feina (en %)

 • Més d'1 any
 • Entre 3 mesos i 1 any
 • Menys de 3 mesos