AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Gestió Pública de la UAB

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Cerdanyola del Vallès
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 40
Crèdits optatius 10
Crèdits treball fi de màster (TFM) 10
Branca
Ciències socials i jurídiques
Idiomes
Castellà
Català
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral
Interuniversitari
Participants
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
A
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
A
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
B
Els resultats de l’estudi.
A
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Català 21
Estranger 7
Resta de l’Estat 3
Total 31

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 25
Entre 20 i 30 crèdits ordinaris matriculats 5
Entre 10 i 20 crèdits ordinaris matriculats 1

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció