AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia de la UPC

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
120
Crèdits obligatoris 40
Crèdits optatius 50
Crèdits treball fi de màster (TFM) 30
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Català
Anglès
Castellà
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Quadrimestral

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
B
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
B
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
B
Els resultats de l’estudi.
B
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Estranger 89
Català 23
Resta de l’Estat 11
Total 123

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 76
Entre 20 i 30 crèdits ordinaris matriculats 29
Entre 60 i 70 crèdits ordinaris matriculats 10
Menys de 70 crèdits ordinaris matriculats 4
Entre 40 i 50 crèdits ordinaris matriculats 3
Entre 30 i 40 crèdits ordinaris matriculats 1

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció