AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Recerca Biomèdica de la UPF

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 40
Crèdits optatius 10
Crèdits treball fi de màster (TFM) 10
Branca
Ciències de la salut
Idioma
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Anual

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
A
La informació pública de la titulació.
A
El sistema de garantia interna de la qualitat.
A
El professorat.
A
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
A
Els resultats de l’estudi.
A
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Català 14
Resta de l’Estat 11
Estranger 7
Total 32

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 32

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
 • Sense emplenar

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció