AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció de la UPC

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
90
Crèdits obligatoris 22,5
Crèdits optatius 37,5
Crèdits treball fi de màster (TFM) 30
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Castellà
Anglès
Català
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Quadrimestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció