AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica de la UPF

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 45
Crèdits optatius 5
Crèdits treball fi de màster (TFM) 10
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Castellà
Català
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Trimestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres
 • Sense emplenar

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció