AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Fisioteràpia de la UdG

Escola Universitària de l'Esport i la Salut (EUSES)

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
L'Hospitalet de Llobregat
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 150
Crèdits optatius 18
Crèdits treball fi de grau (TFG) 12
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Anglès
Francès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral
Interuniversitari
Participants
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Nota de tall al juny

 • Fisioteràpia (docència en anglès) (només per a estudiants espanyols o estrangers amb residència)
 • Fisioteràpia (docència en anglès) (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'estat espanyol)
 • Ciències de l'activitat física i de l'esport / Fisoteràpia (simultaneïtat)

Places cobertes (en %)

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes matriculats per via d’accés (en %)

 • Batx. / COU amb PAU
 • Diplomat, llicenciat
 • FP2, CFGS
 • Univ. Batx. / COU
 • Univ. FP2 / CFGS
 • Altres accessos

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció laboral

Taxa d’ocupació dels graduats (en %)

 • Inactiu
 • Ocupat
 • Aturat

Graduats que tornarien a fer la mateixa carrera (en %)

 • No

Graduats amb una feina relacionada amb el que han estudiat (en %)

 • Funcions específiques de la titulació
 • Funcions universitàries
 • Funcions no universitàries

Salari mensual brut dels graduats (en %)

 • Dosmileurista
 • Més de dosmileurista
 • Mileurista

Temps a accedir a la primera feina (en %)

 • Més d'1 any
 • Entre 3 mesos i 1 any
 • Menys de 3 mesos