AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicología, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació de la URV

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Reus
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 18
Crèdits optatius 22
Crèdits treball fi de màster (TFM) 20
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Anglès
Castellà
Modalitat
Modalitat semipresencial
Període lectiu
Quadrimestral
Interuniversitari

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció