AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Dret de l'Administració Pública de la URV

Facultat de Ciències Jurídiques

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Tarragona
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 42
Crèdits optatius 9
Crèdits treball fi de màster (TFM) 9
Branca
Ciències socials i jurídiques
Idioma
Castellà
Modalitat
Modalitat semipresencial i a distància
Període lectiu
Semestral
Interuniversitari

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Places cobertes (en %)

Desenvolupament

Inserció