AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Fisioteràpia en Pediatria de la UAB

Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Sant Cugat del Vallès
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 36
Crèdits optatius 12
Crèdits treball fi de màster (TFM) 12
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Castellà
Català
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

  • Dona

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Català 8
Resta de l’Estat 4
Estranger 1
Total 13

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 12
Entre 30 i 40 crèdits ordinaris matriculats 1

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

  • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
  • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
  • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
  • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

  • Dona

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

  • Dona

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

  • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció