AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Mecànica de Fluids Computacional de la URV

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Ensenyament virtual
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 45
Crèdits treball fi de màster (TFM) 15
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idioma
Castellà
Modalitat
Modalitat a distància
Període lectiu
Quadrimestral
Interuniversitari

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Places cobertes (en %)

Desenvolupament

Inserció