AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Neurofisioteràpia de la URL

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 52
Crèdits treball fi de màster (TFM) 8
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Castellà
Català
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Places cobertes (en %)

Desenvolupament

Inserció