AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Enginyeria de Dades de la UAB

Escola d'Enginyeria

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Cerdanyola del Vallès
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 120
Crèdits optatius 48
Crèdits treball fi de grau (TFG) 12
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Català
Castellà
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Nota de tall al juny

  • Enginyeria de Dades

Places cobertes (en %)

Desenvolupament

Inserció laboral