AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Innovació en la Intervenció Social i Educativa de la URV

Facultat de Ciències Jurídiques

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Tarragona
Crèdits
60
Crèdits obligatoris 43
Crèdits optatius 8
Crèdits treball fi de màster (TFM) 9
Branca
Ciències socials i jurídiques
Idiomes
Castellà
Català
Modalitat
Modalitat semipresencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Places cobertes (en %)

Desenvolupament

Inserció