AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils de la URV

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Tarragona

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Tarragona
Crèdits
180
Crèdits bàsics 48
Crèdits obligatoris 114
Crèdits optatius 6
Crèdits treball fi de grau (TFG) 12
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Català
Castellà
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Nota de tall al juny

  • Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils

Places cobertes (en %)

Desenvolupament

Inserció laboral