AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Fisioteràpia de la URL

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 157
Crèdits optatius 15
Crèdits treball fi de grau (TFG) 8
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Català
Castellà
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Desenvolupament

Inserció laboral