AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Fisioteràpia de la URL

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 157
Crèdits optatius 15
Crèdits treball fi de grau (TFG) 8
Branca
Ciències de la salut
Idiomes
Català
Castellà
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

  • Dona
  • Home

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 118
Entre 20 i 30 crèdits ordinaris matriculats 8
Entre 30 i 40 crèdits ordinaris matriculats 6
Entre 40 i 50 crèdits ordinaris matriculats 2
Entre 10 i 20 crèdits ordinaris matriculats 1

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Català 100
Estranger 31
Resta de l’Estat 4
Total 135

Alumnes matriculats per gènere

  • Dona
  • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

  • Dona
  • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

  • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció laboral