AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la UB

Escola Superior de Relacions Públiques

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 120
Crèdits optatius 48
Crèdits treball fi de grau (TFG) 12
Branca
Ciències socials i jurídiques
Idiomes
Castellà
Català
Modalitat
Modalitat presencial i a distància
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació