AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Informàtica i Serveis de la UAB

Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Sant Cugat del Vallès
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 120
Crèdits optatius 48
Crèdits treball fi de grau (TFG) 12
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Català
Castellà
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Semestral

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
B
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
C
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
B
Els resultats de l’estudi.
B
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Nota de tall al juny

 • Informàtica i serveis

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés segons els crèdits matriculats (en %)

Entre 50 i 60 crèdits ordinaris matriculats 8
Entre 40 i 50 crèdits ordinaris matriculats 4
Entre 30 i 40 crèdits ordinaris matriculats 1

Alumnes de nou ingrés per nacionalitat (en %)

Català 11
Estranger 2
Total 13

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes matriculats per via d’accés (en %)

 • Batx. / COU amb PAU
 • FP2, CFGS
 • Univ. Batx. / COU
 • Univ. FP2 / CFGS
 • Altres accessos

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Alumnes de mobilitat internacional per país de destinació

 • AUSTRÀLIA
 • DINAMARCA
 • ITÀLIA
 • SUÈCIA

Inserció laboral