AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Fonts de les dades que hem utilitzat en aquest web

Dades de la titulació

Dades extretes del ROC, Registre Oficial de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, que conté tota la informació referent a les universitats, els centres, les estructures i els ensenyaments que s’imparteixen en el sistema universitari català (registre creat i regulat pel Decret 76/2007, de 27 de març).

Avaluació

Dades extretes dels informes d’avaluació d’AQU Catalunya.

Accés, matrícula i desenvolupament

Dades extretes d’Uneix. El sistema d’informació interuniversitari de Catalunya Uneix és el resultat d’un procés dut a terme conjuntament entre la Secretaria d’Universitats i Recerca, i les dotze universitats catalanes i AQU Catalunya. L’objectiu és millorar la informació estadística en què es fonamenten els estudis, la planificació, la programació, el seguiment i l’acreditació d’estudis, i també la presa de decisions, en el sistema universitari de Catalunya.

Uneix és un projecte que es va iniciar l’any 1999 i que integra la informació disponible del sistema universitari català per tal d’obtenir-ne una visió transversal.

Inserció laboral

Dades extretes dels resultats de l’enquesta d’inserció laboral que AQU Catalunya duu a terme cada tres anys per encàrrec de les universitats catalanes.