AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Enginyeria física de la UPC

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (Barcelona)

Dades de la titulació

Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 120
Crèdits optatius 30
Crèdits treball fi de grau (TFG) 30
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Català
Anglès
Castellà
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Quadrimestral

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
B
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
A
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
B
Els resultats de l’estudi.
A
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Nota de tall al juny

 • Enginyeria física

Places cobertes (en %)

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Alumnes matriculats per via d’accés (en %)

 • Batx. / COU amb PAU
 • Diplomat, llicenciat
 • Univ. Batx. / COU
 • Més grans de 25 anys
 • Altres accessos

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Abandonament a primer curs (en %)

 • Percentatge d'abandonament a primer curs

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Alumnes de mobilitat internacional per país de destinació

 • ESTATS UNITS D'AMÈRICA, ELS
 • ALEMANYA
 • REGNE UNIT, EL
 • AUSTRÀLIA
 • ITÀLIA
 • Resta de categories

Inserció laboral