AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster en Fotònica/Photonics de la UPC

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (Cerdanyola del Vallès - Castelldefels - Barcelona)

Dades de la titulació

Crèdits
60
Crèdits obligatoris 20
Crèdits optatius 24
Crèdits treball fi de màster (TFM) 16
Branca
Ciències
Idioma
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Quadrimestral
Interuniversitari
Participants
Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Més informació de la titulació

Avaluació

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
B
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
A
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
B
Els resultats de l’estudi.
A
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres univeristats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres univeristats de l'estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Abandonament a primer curs (en %)

 • % Abandonament a primer curs

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció