AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Aeroespacials/Master in Aerospace Science and Technology de la UPC

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Castelldefels
Crèdits
90
Crèdits obligatoris 30
Crèdits optatius 30
Crèdits treball fi de màster (TFM) 30
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idioma
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Quadrimestral

Més informació de la titulació

Avaluació


Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Places cobertes (en %)

Alumnes de nou ingrés per sistema universitari d'origen (en %)

 • Estudiants que provenen de la mateixa universitat
 • Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC
 • Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat
 • Estudiants que provenen d'universitats estrangeres

Alumnes matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Inserció