AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes de la UPC

Centre Universitari Euncet

Dades de la titulació

Municipi/s d’impartició
Barcelona
Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 150
Crèdits optatius 18
Crèdits treball fi de grau (TFG) 12
Branca
Enginyeria i arquitectura
Idiomes
Català
Castellà
Anglès
Modalitat
Modalitat presencial
Pràctiques
Obligatòries
Període lectiu
Quadrimestral

Més informació de la titulació

Avaluació