AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Grau en Llengües i literatures modernes de la UB

Facultat de Filologia (Barcelona)

Dades de la titulació

Crèdits
240
Crèdits bàsics 60
Crèdits obligatoris 144
Crèdits optatius 30
Crèdits treball fi de grau (TFG) 6
Branca
Arts i Humanitats
Idiomes
Català
Castellà
Modalitat
Modalitat presencial
Període lectiu
Anual

Més informació de la titulació

Avaluació


Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis.
B
La informació pública de la titulació.
A
El sistema de garantia interna de la qualitat.
B
El professorat.
A
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge.
A
Els resultats de l’estudi.
B
 • A
  S'assoleix amb qualitat
 • B
  S'assoleix
 • C
  S'assoleix amb condicions
 • D
  No s'assoleix

Accés i matrícula

Alumnes de nou ingrés per gènere

 • Dona
 • Home

Nota de tall al juny

 • Llengües i literatures modernes

Places cobertes (en %)

Evolució: nombre de matriculats per gènere

 • Dona
 • Home

Nombre de matriculats per via

 • BATX. / COU AMB PAU
 • DIPLOMAT, LLICENCIAT
 • FP2, CFGS
 • UNIV. BATX. / COU
 • UNIV. FP2 / CFGS
 • MÉS GRANS 25 ANYS
 • MÉS GRANS 45 ANYS
 • ALTRES ACCESSOS

Desenvolupament

Taxa de rendiment el primer curs (en %)

Evolució: nombre d'alumnes titulats per gènere

 • Dona
 • Home

Abandonament a primer curs (en %)

 • % Abandonament a primer curs

Mitjana de crèdits matriculats per alumne

 • Mitjana de crèdits matriculats per alumne

Alumnes que marxen per paí­s

 • ALEMANYA
 • FRANÇA
 • ITÀLIA
 • REGNE UNIT
 • IRLANDA
 • Resta de categories

Inserció laboral dades de l’enquesta triennal

Dades corresponents a la llicenciatura/diplomatura/enginyeria prèvia de referència de la titulació