AQU-Webfont CooperHewitt-Semibold-Webfont CooperHewitt-Book-Webfont

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Som un organisme extern d’avaluació del sistema universitari català, és a dir, que de manera imparcial i independent , vetllem per la qualitat i la millora contínua de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes.

Treballem seguint els estàndards europeus de qualitat i, per aquest motiu, estem reconeguts en l'àmbit internacional.

EQAR ENQA