Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia Gimbernat (UAB)

Visita externa

13/6/2017

Favorable


Centres adscrits

25/1/2010

Substancialment conformeTractament Complementari amb Acupuntura

11/2/2019

Verificació desfavorable no implantada