Màster Universitari en Psicologia de l'Educació - MIPE (UB / URL / UB / UAB)

Facultat de Psicologia

Acreditació

7/7/2016

Favorable

Verificació

18/9/2012

Favorable