Màster Universitari en Arqueologia Clàssica (URV / UAB)

Facultat de Lletres

Seguiment de centre

27/3/2018

Acreditació

3/7/2017

Favorable

Visita externa

5/4/2017

Favorable

Verificació

16/7/2013

Favorable