Màster Universitari en Bioètica (URL)

Institut Borja de Bioètica

Acreditació

24/7/2017

Favorable

Visita externa

27/6/2017

Favorable

Verificació

12/7/2013

Favorable