Màster Universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (UPC)

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Acreditació

19/7/2019

Acreditat

Visita externa

8/4/2019

Visita externa

8/4/2019

Verificació

26/5/2014

Favorable