Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció (UPC)

Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

Verificació

28/5/2015

Favorable