Grau en Filologia Catalana (UB)

Facultat de Filologia

Modificació

15/1/2018

Favorable

Acreditació

11/7/2016

Favorable

Visita externa

17/2/2016

Seguiment

29/11/2013