Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (URV)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química de Tarragona

Acreditació

26/7/2019

Acreditat amb condicions

Modificació

15/6/2016

Favorable

Acreditació

25/5/2015

Favorable

Visita externa

24/4/2015

Modificació

14/4/2015

Favorable

Seguiment

28/11/2013