Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (UAB)

Facultat de Veterinària

Modificació

1/6/2017

Favorable

Acreditació

2/9/2016

Favorable

Visita externa

22/1/2016

Favorable

Seguiment

26/11/2012

Modificació

8/7/2011

Favorable