Màster universitari en Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (UB / UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

25/7/2016

Favorable

Verificació

10/7/2012

Favorable