Màster universitari en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera (UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

25/7/2016

Favorable

Modificació

10/2/2015

Favorable

Verificació

12/3/2013

Favorable

Seguiment

27/11/2012