Màster Universitari en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM ) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management ( MASTEAM ) (UPC)

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Acreditació

20/5/2019

Acreditat

Verificació

28/5/2015

Favorable