Màster Universitari en Ciències del Sistema Nerviós: Neurotoxicología, Neuropsicofarmacologia, Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica, Neurorehabilitació (URV / UAL)

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Acreditació

19/12/2019

Acreditat

Visita externa

6/9/2019

Modificació

9/4/2019

Favorable

Verificació

2/6/2015

Favorable