Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals (EAS)

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Modificació

10/4/2017

Favorable

Seguiment

1/4/2016

Seguiment

30/4/2015

Seguiment

1/1/2014

Verificació

5/4/2013

Favorable