Grau en Medicina (UdG)

Facultat de Medicina

Acreditació

7/7/2016

Favorable

Modificació

14/10/2014

Favorable

Seguiment

30/11/2012

Modificació

27/5/2011

Favorable