Màster universitari en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

25/7/2016

Favorable

Modificació

28/5/2013

Favorable