Màster Universitari en Envelliment i Salut (URV)

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Modificació

8/5/2017

Favorable

Acreditació

18/7/2016

Favorable

Modificació

29/4/2016

Favorable

Modificació

14/10/2015

Favorable