GrausConsulta la inserció laboral dels graduats i les graduades

Consulta els resultats de l’enquesta de satisfacció dels graduats i les graduades

Les dades mostrades (2020) corresponen als anys 2018, 2019 i 2020 de forma agrupada