Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Un organisme extern d’avaluació del sistema universitari català, és a dir, que de manera imparcial i independent, vetllem per la qualitat i la millora contínua de les titulacions universitàries oficials de les universitats catalanes.

Treballem seguint els estàndards europeus de qualitat i, per aquest motiu, estem reconeguts a nivell internacional.