Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60,0
Crèdits obligatoris
30,0
Crèdits optatius
15,0
Crèdits treball fi de màster
15,0

Branca

Arts i Humanitats

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Pràctiques obligatòries

No

Dades de la titulació