Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240,0
Crèdits bàsics
60,0
Crèdits obligatoris
66,0
Crèdits optatius
102,0
Crèdits treball fi de grau
12,0

Branca

Arts i Humanitats

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Pràctiques obligatòries

Dades de la titulació