Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universitat Victor Segalen Bordeus 2

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
48
Crèdits optatius
12
Crèdits pràctiques obligatòries
45
Crèdits treball fi de màster
15

Branca

Ciències de la Salut

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

University of Hertfordshire, Universiteit Utrecht, Universitat Victor Segalen Bordeus 2, Erasmus Universiteit Rotterdam , UAB, Universitat de Verona

Dades de la titulació