Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
50
Crèdits optatius
15
Crèdits pràctiques obligatòries
12
Crèdits treball fi de màster
13

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

Universidad de Córdoba, UdL, Universidad de León

Dades de la titulació