Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
47
Crèdits optatius
43
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Arts i Humanitats

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

URV, Universitat de Ferrara, University of the Philippines, Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro

Dades de la titulació